છાસ કેન્દ્રની આવક જાવકનો હિસાબ

છાસ કેન્દ્રની આવક જાવકનો હિસાબ

આપણા ટ્રસ્ટના નેજા હેઠળ ૩૪ પરિવારોના સહયોગ સાથે આપણે વૈશાખ સુદ – ૮, તા. ૨૩-૪-૨૦૧૮ થી આધોઈ તથા આસપાસના વિસ્તારમાં વસતા ગ્રામજનોને બળબળતી ગરમીમાં રાહત આપવાના પ્રયાસ રૂપે છાસ વિતરણ કેંદ્રનો પ્રારંભ કર્યો. અમુલ ડેરીની સારી ગુણવત્તાની છાસની ખરીદી જરૂર મુજબા આધોઈ ખાતે આવેલા અમુલના સબા એજન્ટ પાસેથી દૈનિક ધોરણે કરીને ૪૫ દિવસ સુધી આ […]

Upcoming Meeting At Aadhoi Temple on 18-8-2018

Upcoming Meeting At Aadhoi Temple on 18-8-2018

આત્મિય ભાઈશ્રી/બહેનશ્રી, આપણા ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ, કારોબારી સમિતીના સભ્યો તથા કાર્યકર્તાઓની એક સંયુક્ત મીટીંગ શ્રાવણ સુદ – ૮ શનિવાર તા. ૧૮/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ બપોરે એક વાગે બુટભવાની ધામ આધોઈ ખાતે બોલાવવામા આવી છે. જેમાં નીચેના મુદ્દાઓની છણાવટ થશે. ગત મીટીંગની કાર્યવાહીની મીનીટ્સનું વાંચન અને તેને બહાલી. નાણાકીય વર્ષ ૧/૪/૧૭ થી ૩૧/૦૩/૧૮ ના હિસાબોના કરાયેલ ઓડિટ તથા […]