Important Note About Your Updated Address

Request to update your address along with pincode and mobile number with office of Mirani kuldevi boot bhavani charitable trust Mumbai to send the Diwali panchang

હર વખતે પંદર વીસ જેટલા દિવાળી પંચાંગ યોગ્ય એડ્રેસ ના અભાવે પરત આવે છે.. તેના કારણે ક્યારેક પંચાંગ ગેરવલ્લે પણ જાય છે.. સંસ્થાને પંચાંગ તથા તેને મોકલવાનો ખર્ચ નું નુકસાન થાય છે.. આપ સૌને વિનંતી કે આપનું કે આપના સંબંધી મીરાણી પરિવારનું એડ્રેસ બદલાયું હોય તો તાત્કાલિક આપણા ટ્રસ્ટ ની ઓફીસ પર જણાવશો જેથી પંચાંગ યોગ્ય જગ્યાએ મોકલી શકાય..એડ્રેસ મા પીનકોડ નંબર તથા મોબાઈલ નંબર પણ અવશ્ય મોકલશો… ધીરૂભાઇ મીરાણી ના જય માતાજી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *