Gau Seva Update

Gau Seva Update

આત્મીય પરિવાર જનો,,ગૌસેવા નું આપણું કાર્ય ખૂબ સુંદર રીતે પાર પડ્યું.. અખાત્રીજ તા 27 મી એપ્રીલ થી એકાંતરે દિવસે ઘાસ ચારા નું વિતરણ આપણા પરિવાર દ્વારા તા 11 મી જુલાઇ સુધી કરાયું.. આમ લગભગ અઢી મહિના સુધી એકાંતરે 2240 ગાયો ને ગાંધીધામ અને ભચાઉ સુધીના વિસ્તારમાં 14 જગ્યાએ ભૂજ ના શ્રી મનુભાઈ મીરાણી,, કાંતિભાઈ તથા […]