• પાટોત્સવ માટે નો અંદાજીત કાર્યક્રમ
    October 17, 2019 by miraniparivar

    મહા વદ પાંચમ 13 મી ફેબ્રુઆરી સવારે સાડા આઠ વાગે ભૂમિપૂજન સવારે સાડા નવ વાગ્યે ક્ષેત્ર પાળ દાદા નો હવન પાતાલેસ્વર મહાદેવ મંદિરના કમ્પાઉન્ડ માં. સાંજે સાડા ચાર વાગે હવન માં બેસનાર યજમાનો ની દેહ શુદ્ધિ નો કાર્યક્રમ.. રાત્રે સાત વાગે મીટીંગ...

Contact

Please reach out us with following available contact us details. We try to reach out as soon as possible depend on our availability. 

Note: You can also send the student final exam result from Contact US form for award which We organize every year on Mahavad Chaththa Havan.

Location:

Maa Boot Bhavani Dham
Adhoi, Kanthkot Road,
Taluka Bhachau, Kutch,
Gujarat, India
Pincode: 370135
Gujarat India